pedradentro

Unha colección que toma como referencia as formas visuais da construcción en pedra, caracterizadas pola talla e o facetado. Un mundo que en Galicia ten tanta presencia que podemos sumerxirnos nel coa mesma intensidade coa que Ramón Sampedro se introducía mar adentro no seu poema.

Fotografías Xema Varela